fbpx

Regler och Villkor

Vi tillhandahåller tjänster till dig med förbehåll för de meddelanden, villkor och villkor som anges i detta avtal. Dessutom kommer du att följa de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som gäller för sådana tjänster innan du använder dem. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna webbplats och dessa villkor.

Innan du fortsätter, Läs detta avtal eftersom åtkomst, surfning eller på annat sätt användning av webbplatsen, innebär att du går med på alla villkor i detta avtal.

Du får inte ladda upp, distribuera, eller på annat sätt publicera via denna Webbplats för något Innehåll, information eller annat material som (a) har några buggar, virus, maskar, falluckor, Trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper; (b) är ärekränkande, hotande, ärekränkande, obscent, oanständigt, pornografiskt, diskriminerande, eller kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt lagarna i USA eller något annat lands lag som kan tillämpas, eller (c)kränker eller gör intrång i upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter av någon person.  länk kan ge dig ett konto identifiering och lösenord så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller en identifiering anses du vara behörig att komma åt och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och K2you.se har ingen skyldighet att undersöka källan till sådan åtkomst eller användning av webbplatsen.

Genom att acceptera dessa användarvillkor genom din användning av webbplatsen intygar du att du är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år, vänligen använd denna hemsida endast under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta Avtal ger vi dig härmed en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den på din webbläsare endast för shopping och inte för kommersiell användning eller användning på uppdrag av någon tredje part, förutom vad som uttryckligen tillåts av K2you.se i förväg. Varje överträdelse av detta avtal ska resultera i omedelbar återkallelse av licensen som beviljats i denna punkt utan föregående meddelande till dig.

Om inte uttryckligen tillåts av vårt företag i förväg, ska allt material, inklusive bilder, text, illustrationer, mönster, ikoner, fotografier, program, Musikklipp eller nedladdningar, videoklipp och skriftligt och annat material som ingår i denna webbplats (kollektivt, "innehållet") vara avsett endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av de uppgifter som tillhandahålls på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för ett annat företag. Vi förbehåller oss rätten att neka service, avsluta konton och / eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om vi anser att kundens beteende bryter mot gällande lagar eller är skadligt för våra intressen. Du får inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, bakåtkompilera, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den om inte vårt företag uttryckligen tillåter det skriftligen.

Du kommer att vara ensam ansvarig för all åtkomst till och användning av denna webbplats av någon som använder lösenordet och identifieringen som ursprungligen tilldelades dig oavsett om sådan tillgång till och användning av denna webbplats faktiskt är auktoriserad av dig, inklusive utan begränsning, all kommunikation och överföringar och alla skyldigheter (inklusive utan begränsning ekonomiska skyldigheter) som uppstår genom sådan åtkomst eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifieringen som tilldelats dig. Du ska omedelbart meddela K2you.se av obehörig användning av ditt lösenord eller identifiering eller någon annan överträdelse eller hotad överträdelse av denna webbplatsens säkerhet.